Gedeon Richter Plc.

s hlavným sídlom v Maďarsku, je paneurópskou, na inováciu zameranou, špecializovanou farmaceutickou spoločnosťou venujúcou sa výrobe, výskumu, vývoju, predaju a marketingu liečiv.

Spoločnosť produkuje okolo 200 farmaceutických produktov vo viac ako 400 prevedeniach. Portfólio produktov zahŕňa takmer všetky dôležité terapeutické oblasti, vrátane gynekológie, centrálneho nervového systému a kardiovaskulárneho systému. Okrem toho biotechnologické zariadenia pomôžu firme rozšíriť jej sortiment o produkty ponúkajúce vysokú pridanú hodnotu.

Gedeon Richter má najväčšie oddelenie výskumu a vývoja v strednej Európe. Originálny výskum sa sústreďuje na poruchy centrálneho nervového systému, pričom sa hlavne zameriava na klinické poruchy ako sú schizofrénia, úzkosť, chronické bolesti a depresia, ako aj liečbu neškodných gynekologických ochorení. Vďaka jej uznávanej expertíze v oblasti steroidovej chémie a komplexnému radu produktov určených na ženskú zdravotnú starostlivosť, je Gedeon Richter dôležitým hráčom na poli gynekológie celosvetovo.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií