Kontakt

Podrobnú informáciu o prípravku získate na adrese:

Gedeon Richter Slovakia s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Tel: + 421 2 50 20 58 01

E mail: richtergedeon@richterg.sk

www.richter.sk

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre Aflamil krém. Vedľajšie účinky môžete hlásiť na našu e-mailovú adresu:

richtergedeon@richterg.sk alebo aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií