Kontakt

Podrobnú informáciu o prípravku získate na adrese:

Gedeon Richter Slovakia s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Tel: + 421 2 50 20 58 01
Fax: + 421 2 50 20 58 13

E mail: richtergedeon.sk@richterg.sk

www.richter.sk

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií