Medicínsky slovník

Aceklofenak

účinná látka patriaca do veľkej skupiny nesteroidných anfilogistík, liečiv, ktoré v rôznej miere prejavujú analgetický, antiflogistický a antireumatický účinok.

Alergia

neprimeraná obranná reakcia imunitného systému nášho organizmu na látky z okolitého prostredia

Alfamil® krém – charakteristika

liek s obsahom účinnej látky aceklofenak, ktorý má analgetický a protizápalový účinok. Používa sa na lokálnu liečbu bolesti a zápalu […]

Analgetický

utišujúci bolesť, znižujúci pocit bolesti

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

chronické systémové zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza aj k postupnému znehybneniu stavcov

Antiflogistikum

liečivo pôsobiace proti zápalu

Antireumatický účinok

pôsobiaci proti reumatizmu

Arthroskopia

vyšetrovacia alebo liečebná metóda, používa sa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa zavádza cez […]

Autoimunitné ochorenie

ochorenie pri ktorom je imunitný systém nadmerne aktívny v rozpoznávaní a ničení a napadá niektoré štruktúry vlastného tela

Chrupavka (chrupka)

druh podporného tkaniva, napríklad na koncových oblastiach kosti

Dermatitída

spoločné označenie pre všetky zápaly kože

Distenzia

roztiahnutie

Dychová exkurzia hrudníka

zväčšovanie hrudníka pri dýchaní

Ekzém (atopická dermatitída)

chronické alebo chronicky sa opakujúce ochorenie kože, sprevádzané výrazným svrbením, rozmanitosťou klinických príznakov a rôznym priebehom.

Elektroliečba

patrí k fyzikálnej terapii, využíva sa pri nej liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie

Emulgácia

rozptyľovanie dvoch navzájom nerozpustných kvapalných zložiek za účelom prípravy emulzie. Príkladom sú krémy.

Ergoterapia

liečba prácou alebo pracovná terapia. Je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie

Exspirácia

skrátene exspiračná lehota, stanovené obdobie, ktorého uplynutím prestane byť liek použiteľným

Fotosenzitivita

zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie

Infračervené žiarenie

je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie.

Intraartikulárna aplikácia

vnútrokĺbová aplikácia

Kontaktná dermatitída

neinfekčné povrchové zápalové ochorenie kože alergickej povahy, vyvolané rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré prichádzajú do kontaktu s kožou.

Kyselina acetylosalicylova

aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylovej s účinkom analgetickým (pôsobí proti bolesti), antipyretickým (znižuje horúčku), antiflogistickým (potláča zápal). Vývojovo jedno […]

Kyselina hyalurónová

polysacharid, glykosaminoglykán tvorený z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukozamínu a kyseliny glukurónovej. Hyaluronan si našiel mnoho aplikácii v medicíne, napríklad pri […]

Lokálny

miestny, vzťahujúci sa na istý bod, oblasť

Metylparabén

organická zlúčenina zo skupiny parabénov, ktorá je používaná napr. ako konzervant v kozmetike, farmácii a potravinárstve.

Muskuloskeletálne ochorenia

ochorenia svalov a kostí

Nemedikamentózna liečba

liečba bez použitia medikamentov (napr. rehabilitácia, ergoterapia a iné)

Nesteroidný protizápalový

lieky (antireumatikum) liečivo používané na liečbu rôznych akútnych a chronických zápalových a bolestivých ochorenií, degeneratívnych ochorení pohybového ústrojenstva vrátane reumatoidnej […]

Nocisenzory resp. nociceptory

receptory pre vnímanie bolesti. Nocisenzory sa nachádzajú na povrchu tela, v svaloch, kĺbových puzdrách i v útrobách.

Osteoartritída

je všeobecným pomenovaním zápalu kĺbov a kostí (malé aj veľké, samostatne alebo viac kĺbov naraz)

Periartritída

zápal tkaniva v okolí kĺbu

Písomná informácia pre používateľov

skrátená informácia o lieku, ktorá je povinnou súčasťou každého balenia lieku, označovaná aj ako príbalový leták.

Prevencia

súbor opatrení na predchádzanie chorôb

Propylparabén

konzervačná látka, používa sa okrem iného aj vo farmaceutickom priemysle

Remisia ochorenia

dočasné zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby, ktoré môže vplyvom nejakých podnetov opäť prepuknúť tzv. relapsom

Reumatoidná artritída

najčastejšie reumatické ochorenie, chronické dlhodobé zápalové ochorenie postihujúce najmä kĺby. Bližšie informácie: Chorobné jednotky

Rinitída

zápal nosovej sliznice (nádcha)

RTG

röntgenové žiarenie

Tenisový lakeť

všeobecný pojem označujúci stav preťaženia svalov ramena a predlaktia, ktorý často ústi do bolesti v lakti

Uveálny trakt

označenie očnej živnatky (uvey)

Vedľajšie účinky lieku

súbor príznakov, ktoré boli počas predklinických a klinických štúdií spozorované a nespadajú do terapeutického účinku lieku. Existujú pri každom lieku […]

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky

nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,01 – 0,001 % liečených pacientov

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

Žihľavka (urtikária)

reakcia kože, ktorá vzniká následkom rozšírenia a zvýšenia priepustnosti krvných ciev v koži, ako dôsledok uvoľnenia histamínu pri rôznych stimuloch […]

Zriedkavé nežiaduce účinky

nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,1 – 0,01 % liečených pacientov

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií