O bolesti

Bolesť je zmyslový vnem, ktorý má medzi ostatnými pocitmi mimoriadne postavenie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je bolesť „nepríjemný zmyslový alebo emočný zážitok spojený s priamym alebo hroziacim poškodením tkaniva, alebo ktorý je opísaný ako takéto poškodenie.“ Svojim spôsobom je užitočná, pretože nám signalizuje akúkoľvek poruchu funkcie všetkých zložitejších orgánov.
Bolesť je vždy subjektívna a ovplyvňuje ju široké spektrum faktorov.

Lieky, ktoré ju tlmia, alebo odstraňujú, voláme analgetiká. Môžu mať protizápalový účinok, prípadne môžu znižovať aj horúčku. Pocity bolesti bývajú častou príčinou návštev lekární. Samoliečbu možno pri bolesti odporučiť za predpokladu, že netrvá dlhšie ako 2 dni a jej príčinou nie je úraz hlavy, alebo ak bolesť nie je sprevádzaná tuhnutím šije či krvácaním.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií