Typy bolesti

Každý z nás má skúsenosť s bolesťou a jej prejavmi. Bolesť hlavy býva často bodavá, zvieravá, bolesť brucha kolikovitá, bolesť kĺbov pálčivá, tlaková.

Bolesť môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií.
Podľa trvania na akútnu a chronickú, podľa podstaty na nociceptívnu a neuropatickú.

Akútna bolesť nám dáva najavo, že je potrebné telo ochrániť pred ďalším poškodením a vyhľadať lekársku pomoc. Trvá niekoľko sekúnd až týždňov, nepresahuje však zvyčajne obdobie troch mesiacov. Jej nástup je rýchly, bolesť je intenzívna, ale ustupuje okamžite po odstránení vyvolávajúcej príčiny. Dobre reaguje na analgetiká. Prejaviť sa môže napríklad ako ostrá bolesť pri porezaní, popálení, výrone alebo zlomenine.

Chronická bolesť trvá dlhšie ako je pre daný typ postihnutého tkaniva či orgánu bežné, nemá signalizačne ochranný mechanizmus a je spojená s poškodením tkanív. Spravidla presahuje jej trvanie obdobie troch až šiestich mesiacov.
Výrazne znižuje kvalitu života a postihuje 25-30% obyvateľov vo vyspelých štátoch.

Nociceptívna bolesť vzniká dráždením receptorov bolesti, obvykle sa manifestuje ako akútna bolesť. Dobre reaguje na analgetika (lieky proti bolesti) a protizápalové lieky.

Neuropatická bolesť vzniká poškodením nervového systému na akejkoľvek úrovni. Má pálčivý charakter, často aj bežne nebolestivé podnety spôsobujú bolesť. Táto bolesť slabo alebo vôbec nereaguje na bežné protizápalové lieky a lieky proti bolesti. Preto pri neúspechu liečby je potrebné poradiť sa s lekárom.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií