Príčiny bolesti

Každá bolesť je prirodzeným varovným signálom.

Je nepríjemná, zároveň nám však pomáha včas sa chrániť pred ešte vážnejším poškodením.
Ak by sme ju nepociťovali, bol by náš organizmus vystavený veľkému nebezpečenstvu. Najčastejšie sa objavuje z dôvodu určitých bolestivých podnetov.
Vyvoláva ju napríklad chladové, tepelné, chemické, tlakové alebo elektrické podráždenie.

Po tele máme umiestnené tzv. nocisenzory, alebo aj nociceptory (na vznik a prenos signálu o bolesti), čo sú zakončenia nervových vlákien.
Vytvárajú široko rozvetvenú sieť na koži, cievach, v svaloch a pod. a zaznamenávajú impulzy, ktoré prepracovaným systémom nervových dráh posúvajú do miechy a odtiaľ do mozgu. Konečný vnem bolesti vždy záleží na spracovaní v centrálnom nervovom systéme a nie na charaktere pôvodného podnetu.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií