Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

chronické systémové zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza aj k postupnému znehybneniu stavcov

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií