Remisia ochorenia

dočasné zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby, ktoré môže vplyvom nejakých podnetov opäť prepuknúť tzv. relapsom

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií