Vedľajšie účinky lieku

súbor príznakov, ktoré boli počas predklinických a klinických štúdií spozorované a nespadajú do terapeutického účinku lieku.
Existujú pri každom lieku ale často sa nemusia vyskytovať vôbec. Je však povinnosťou každého držiteľa rozhodnutia o registrácii o nich informovať.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií