Ankylozujúca spondylitída

Je celkové zápalové ochorenie pohybových ústrojov, ktoré postihuje vo väčšej miere mužov ako ženy, a to najmä medzi 20. -30. rokom života a postihuje najmä chrbticu.

Často začína v mieste spojenia bedrovej a krížovej kosti. Asi v polovici prípadov sú postihnuté aj ramenné a bedrové kĺby. Prvé príznaky ochorenia sa môžu lokalizovať do úponov šliach a väzov (pätová, sedacia kosť) a pomerne častým úvodným prejavom je občasná artritída malých a stredných kĺbov. Ako jeden z typov artrídy je systémovým ochorením, ktoré postihuje chrbticu, stavce chrbtice a periférne kĺby- najmä ramenný a bedrový. Ochorenie prebieha obvykle v časových intervaloch 5 -20 rokov a končiť môže vážnymi deformitami. U časti pacientov začne v zapálených tkanivách okolo kĺbov rásť nová kosť, dochádza k zrastaniu, stuhnutiu kĺbov, ktoré strácajú pohyblivosť. Medzi typické príznaky patrí bolesť a strnulosť v dolnej časti chrbta, sedacej časti a horných zadných častiach oboch stehien. Typické je nočné zvýraznenie a spočiatku zlepšenie po rozhýbavaní. Postupne dochádza k obmedzeniu pohybu chrbtice vo všetkých smeroch a zníženej schopnosti roztiahnuť hrudník, trvalému narovnaniu zakrivení spodnej časti chrbta. Horná časť chrbtice môže vybočiť, obmedzená je aj pohyblivosť krku.
Choroba sa prejavuje bolesťou a strnulosťou kostí, ich zrastaním ako aj bolesťou svalov a šliach. Keďže ide o systémové ochorenie, nemusí ísť len o ochorenie kĺbov, pacienti môžu mať horúčku, pociťovať únavu, stratiť chuť do jedla. Ojedinele sa rozvinie ochorenie pľúc alebo srdca. 30 % pacientov s ankylozujúcou spondylitídou máva spravidla opakovane zápal očí.

Príčiny vzniku
Hoci je príčina ochorenia neznáma, existuje významná spojitosť s genetikou a niektorými infekciami. Väčšina pacientov s touto diagnózou je nositeľom génu HLA – B27.

Liečba
Neexistuje špecifická liečba ankylozujúcej spondylitídy. Včasná diagnóza však pomáha kontrolovať bolesť a pocit meravosti, redukuje hroziace deformity a pôsobí preventívne. Liečbe predchádza diagnóza, ktorej súčasťou sú fyzikálne vyšetrenie, laboratórne texty, RTG chrbta a panvy, meranie dychových exkurzií hrudníka. Cieľom terapie Bechterevovej choroby je potlačenie aktivity zápalového procesu (antiflogistiká, biologická liečba), prevencia deformácií (pohybová a fyziatrická liečba) a ich prípadná korekcia (chirurgická liečba). Veľký význam má cvičenie, ktoré posilňuje svalstvo v okolí kĺbov a znižuje riziko invalidity. Odporúčaným športom je plávanie. Úľavu od bolesti ponúka farmakoterapia. Pre pacientov s pokročilým ochorením kĺbov postihujúcim bedrové alebo kolenné kĺby sa realizuje umelá náhrada kĺbu – totálna endoprotéza.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií