Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (RA)

je najčastejším reumatickým ochorením, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov a zriedkavejšie aj postihnutím iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca, očí.
Postihuje 1-2% obyvateľstva, pričom sa častejšie vyskytuje u žien ako mužov. Riziko ochorenia je vyššie u ľudí, ktorí majú výskyt ochorenia v rodine. V súvislosti s reumatoidnou artritídou hovoríme o autoimunitnom ochorení, kedy imunitný systém pôsobí proti vlastnému telu. Ide o chronické, dlhodobé zápalové ochorenie postihujúce najmä kĺby, ktoré znižuje kvalitu života. Porucha funkčnej spôsobilosti pohybového aparátu pri 10 ročnom trvaní choroby vedie k invalidite až u 50 % postihnutých.
Prvými príznakmi sú bolesti väčšinou malých kĺbov, ktoré sprevádza celková slabosť, únava, zvýšenie teploty, začervenanie a opuch kĺbov. Bolesť kĺbu je výrazne horšia ráno a je pokojová. Ráno pociťuje pacient stuhnutosť kĺbov. Priebeh choroby sa nedá vopred určiť, striedajú sa obdobia zhoršenia s obdobami zlepšenia. Aj napriek liečbe dochádza k deformácii kĺbov, moderná liečba dokáže ochorenie len spomaliť, v niektorých prípadoch zastaviť aktivitu ochorenia na rôzne dlhý čas. Postihnuté bývajú najmä kĺby na prstoch rúk, zápästia, nôh, kolená, častý je aj zápal ostatných kĺbov končatín.

Príčiny vzniku
Príčiny vzniku nie sú doteraz jednoznačne objasnené. Vďaka najnovším vedeckým poznatkom poznáme chorobné procesy, ktoré v postihnutých tkanivách prebiehajú.

Liečba
Cieľom liečby RA je navodiť ústup zápalu a tým potlačiť deštrukciu kĺbov, zmenšiť bolesť, zachovať svalovú silu a uchovať funkciu kĺbov čo najdlhšie.
Cieľom komplexnej liečby je potlačiť zápalovú aktivitu ochorenia a za optimálnych okolností dosiahnuť vymiznutie chorobných príznakov /remisiu/. Všetkým pacientom s reumatoidnou artritídou sa v priebehu aktivity ochorenia podávajú nesteroidné protizápalové lieky ako prvá línia liečby v kombinácii s inými liekmi.

Nevyhnutná je spolupráca pacienta a lekára, stanovenie stratégie liečby zameranej na ochranu kĺbov a zdravý životný štýl, ktorý by mal zahŕňať vhodné cvičenia (udržanie rozsahu pohybu, zvýšenie svalovej sily) a stravovanie. Pacient by nemal vykonávať fyzicky náročné aktivity, ale sústrediť sa na liečebnú rehabilitáciu.

Komplexná liečba teda pozostáva z medikamentóznej liečby, ergoterapie, liečebnej gymnastiky a chirurgickej terapie.

Prieskum
Prieskum
Prečo používate lokálne krémy proti bolesti?
Slovník

Ankylozujúca spondylitída alebo Bechterevova choroba

Reumatoidná artritída

Prevencia

RTG

Alfamil® krém

Aceklofenak

Analgetický

Antireumatický účinok

Antiflogistikum

Písomná informácia
pre používateľov

Viac informácií