Skip to content

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre AFLAMIL 15 mg/g krém.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť na našu e-mailovú adresu:

richtergedeon@richterg.sk

alebo aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.